Welkom bij Vrienden van Dedicon

De stichting Vrienden van Dedicon geeft financiële ondersteuning aan projecten van Dedicon. Dedicon maakt informatie toegankelijk voor blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie of een andere leesbeperking.

De stichting Vrienden van Dedicon is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften en donaties vallen hierdoor onder de aftrekbare giften voor de inkomstenbelasting.