Schenking en nalatenschap

Als u ons werk wilt steunen met een donatie dan kunt dat op verschillende manieren doen via een eenmalige of periodieke schenking of een nalatenschap. Hier vindt u meer informatie over hoe het in zijn werk gaat.

De stichting Vrienden van Dedicon wil u natuurlijk graag helpen bij het vinden van de juiste weg. Mariska Sturkenboom, telefoon: (0486) 486 184 of e-mail: infovrienden@dedicon.nl, helpt u graag verder met advies.

Eenmalige schenking

Het kan voordelig zijn een deel van uw inkomen te schenken aan de stichting Vrienden van Dedicon. De stichting Vrienden hoeft hierover geen schenkingsrecht aan de fiscus te betalen. En u kunt uw schenking -onder bepaalde voorwaarden - als aftrekbare gift in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Kijkt u voor actuele informatie op de site van de Belastingdienst.

Als u ons werk wilt steunen met een donatie dan kunt u het gewenste bedrag overmaken op Rabobankrekening 1343.75.882 ten name van stichting Vrienden van Dedicon in Grave.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom (0486 486 184 of infovrienden@dedicon.nl).

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een gift te geven. Door periodieke schenkingen is de stichting Vrienden van Dedicon voor langere tijd verzekerd van financiële steun.

De voordelen:

  • Uw jaarlijkse gift is volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er zijn geen minima en maxima aan verbonden.
  • Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken.
  • Via de website van de belastingdienst kunt u een formulier downloaden en invullen. U hoeft dan niet naar de notaris.

Hoe werkt het?

  • Download het schenkingsformulier
  • U vult het digitale formulier volledig in, print het uit en onderteken het samen met uw eventuele echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner.
  • U stuurt het formulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en -indien van toepassing- het legitimatiebewijs van uw partner naar stichting Vrienden van Dedicon, Antwoordnummer 10.001, 5360 AA Grave.
  • Wij vullen het formulier verder in en sturen dit naar u terug. U stuurt het formulier daarna naar de belastingdienst.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom (0486 486 184 of infovrienden@dedicon.nl).

Hartelijk dank voor uw donatie!

Nalatenschap

Nadenken over wat er met uw geld en bezittingen gaat gebeuren na uw overlijden, is een bijzondere gebeurtenis. Het is ook geen onderwerp om lichtzinnig mee om te gaan. De wet schrijft voor wat er met uw geld en bezittingen gebeurt als u niet zelf iets hebt geregeld in een testament. Maakt u wel een testament op, dan bepaalt u dat zelf.

U kunt de stichting Vrienden van Dedicon in uw testament benoemen tot (mede-)erfgenaam of een legaat vermaken aan de Vrienden. U kunt zelfs aangeven dat de stichting Vrienden van Dedicon zorg draagt voor de afhandeling van uw nalatenschap: u benoemt de stichting dan tot executeur testamentair. Een testament moet altijd door een notaris worden opgemaakt.

De belastingdienst heft successierechten op verkrijgingen uit nalatenschappen. Deze belasting, die tot flinke percentages kan oplopen, hoeft de stichting Vrienden van Dedicon als ANBI (algemeen nut beogende instelling) niet te betalen.

Nadenken over en bezig zijn met het moment dat u er zelf niet meer bent: voor veel mensen blijft het een lastig onderwerp. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig te bepalen en vast te leggen hoe u uw nalatenschap geregeld wilt hebben. De notaris is de aangewezen persoon om u hierbij te helpen door u te adviseren en uiteindelijk uw wensen in een testament te beschrijven.

De stichting Vrienden van Dedicon wil u natuurlijk graag helpen bij het vinden van de juiste weg. Mariska Sturkenboom, telefoon: (0486) 486 184 of e-mail: infovrienden@dedicon.nl, helpt u graag verder met advies en het leggen van contact met de notaris.